พาณิชย์-DITP จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล และห้าง Globus สวิตเซอร์แลนด์ เดินหน้านโยบาย”จุรินทร์” ส่งเสริมสินค้าไประดับโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายที่ได้รับจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เร่งรัดการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศสำคัญ กรมฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต กลุ่มเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้า Globus สาขาเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทย ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 และกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย และขยายตลาดในต่างประเทศ


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก Mr. Franco Savastano ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของห้างสรรพสินค้า Globus นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และนางสาวสุนทริยา กาญจนะ อัครราชทูตที่ปรึกษารักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในการเข้าร่วมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทย ณ ห้างสรรพสินค้า Globus สาขาเจนีวา โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การจัดแสดงสินค้าไทย (Thai Product pop-up displays) ระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวไทย เครื่องปรุงรสและเครื่องแกงไทย และอาหารไทยแบบสำเร็จรูป 2) การจัดแสดงสาธิตการทำอาหารไทย และ 3) การจัดโปรโมชั่นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของห้างสรรพสินค้า Globus

ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้า Globus เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งในปี 2524 โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้เริ่มเข้าไปบริหารในปี 2563 จนเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสำหรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นห้างที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทย ที่บริหารโดยคนไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ปัจจุบันห้างสรรพสินค้า Globus มีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 10 สาขา ทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสินค้าไทยวางจำหน่ายในห้างส่วน DELICATESSA แล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า 56 ชนิด อาทิ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่ม ข้าว และผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนำสินค้าชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการวางจำหน่ายในห้างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง แบรนด์ KonKrua และแบรนด์ Pook ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ และผลิตภัณฑ์เบียร์ช้าง
“การจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวสวิส
เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ที่ได้สั่งการให้กรมฯ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ รวมถึงการขยายช่องทางการค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ Mr. Franco Savastano ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของห้างสรรสินค้า Globus ยังกล่าวเชิญชวนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้า Globus ในสาขาอื่นๆ อีกในอนาคต ซึ่งกรมฯ คาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไทยมายังตลาดสวิตเซอร์แลนด์ และสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น” นายภูสิตกล่าว
ในปี 2564 สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซึ่งมีประเทศสมาชิกอีก 3 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์มีมูลค่า 9,775.58 ล้านเหรียญสหรัฐ (305,350.03 ล้านบาท) ไทยส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์มูลค่า 7,528.09 ล้านเหรียญสหรัฐ (234,941.53 ล้านบาท) ส่วนในช่วง 10 เดือน ปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์มีมูลค่า 5,399.38 ล้านเหรียญสหรัฐ (168,312.20 ล้านบาท) โดยไทยส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์มูลค่า 1,154.45 ล้านเหรียญสหรัฐ (36,163.92 ล้านบาท) สินค้าเกษตรและอาหารสำคัญที่ไทยส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ผักและผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ข้าว สิ่งปรุงรสอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง นิยมบริโภคสินค้าคุณภาพดี จึงเป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญสำหรับสินค้าไทยที่อาจมีราคาสูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง แต่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้านคุณภาพได้


Recommended Posts