“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ปลื้ม sacit จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี ดันยอดขายงานหัตถศิลป์ไทย ทะลุเป้าเฉียด 100 ล้านบาท


นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ประสบความสำเร็จจากการจัด 2 งานใหญ่พร้อมกันส่งท้ายปี 2564 คืองานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และ งาน Crafts Bangkok 2021 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เผยยอดจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทย และงานคราฟต์ร่วมสมัย เกินเป้าหมายที่วางไว้ เฉียด 100 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อของได้ตามปกติ และภายหลังที่รัฐบาลได้ประกาศ เปิดประเทศ มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ประชาชนออกมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการหมุนเวียน กระตุ้นภาคธุรกิจรายย่อยให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น


รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความสำเร็จด้านยอดขายแล้ว สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ บ่งบอกถึงการสืบสานภูมิปัญญา และเกิดการพัฒนาวงการศิลปหัตถกรรมของไทยที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน โดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในภูมิปัญญาเชิงช่างเพิ่มมากขึ้น เพราะ งานศิลปหัตถกรรมไทยในปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมกับการผลิต มีมาตรฐานและคุณภาพ ในชิ้นงานศิลปหัตถกรรมไทยดีขึ้น มีรูปแบบและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และ งาน Crafts Bangkok 2021 จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยเยียวยาธุรกิจด้านงานศิลปหัตถกรรมของประเทศ เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมในทั่วประเทศอย่างแท้จริง
“ในนามของกระทรวงพาณิชย์ ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ให้ความสนใจในงานศิลปหัตถกรรมไทย และงานคราฟต์ร่วมสมัย ที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานและอุดหนุนผลิตภัณฑ์และเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภายในงานที่ผ่านมา” รมช.พาณิชย์ กล่าว


ทางด้านนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเสริมว่า งานอัตลักษณ์แห่งสยาม และงาน Crafts Bangkok เป็นงานใหญ่ 2 งานที่ sacit จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หรือเรียกได้ว่าเป็นแสดงและจำหน่ายงานหัตถศิลป์ไทยและงานคราฟต์ร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ก็ว่าได้ เพราะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมไทยไว้ในที่เดียว ทั้งงานหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรงดงามและงานคราฟต์ร่วมสมัยจากฝีมือการสร้างสรรค์ชั้นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก sacit ทั่วประเทศกว่า 500 บูธ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วัน ของการจัดงานฯ เป็นที่ น่าดีใจอย่างมากที่มีประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมทั้ง 2 งาน รวมกว่า 38,724 ราย เป้าหมายที่ตั้งไว้ 35,000 ราย และสามารถทำยอดขายภายในงานรวมกว่า 90,495,546 บาท เป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่ เครื่องประดับเงินและทอง ผ้าไหม เครื่องถม-งานคร่ำ เครื่องเบญจรงค์ เสื้อผ้าแฟชั่น งานจักสาน งานไม้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนช่วยในการกระจายรายได้สู่กลุ่มชาวบ้าน ชุมชนผู้ผลิตงานหัตถกรรม ให้เกิดรายได้อยู่ดีกินดี ทำให้เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เกิดการอนุรักษ์ สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่คนไทย และยังเป็นเวทีในการสร้างผู้ประกอบการงานหัตถกรรมรุ่นใหม่ มุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสาน และสร้างกระแสการใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยอีกด้วย

Recommended Posts