DITP ไว! เปิดตัวฮีโร่ BCG 50 รายแรก พร้อมดันส่งออก ย้ำ “ผู้ประกอบการไทยต้องล้ำ” ผุดแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกสีเขียว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พร้อมให้ความสำคัญกับวาระแห่งชาติ BCG ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โชว์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมก่อนใคร ปั้นทีมฮีโร่ 50 ราย “50 BCG Heroes” ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ชีวิต New Normal เตรียมพาเจาะตลาดโลกและเป็นกระบอกเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ นอกจากนี้ เล็งปั้น BCG ฮีโร่ 500 ราย ภายในปีหน้า พร้อมผุดแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” ชวนทุกคน “ปรับและเปลี่ยน” เพื่อความยั่งยืนและเป็นแต้มต่อชนะคู่แข่งในเวทีการค้าในอนาคต

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กล่าวว่า “ภายใต้การนำของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินงานโดยมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงและตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด (ตลาดนำการผลิต) โดยเล็งเห็นว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกทั้งในระดับนโยบาย และในกลุ่มผู้บริโภค คือ Global warming / การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเด็นนี้ถูกกล่าวถึงในบริบทการค้ามากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดโลกกำลังจริงจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลบางประเทศได้นำประเด็นสากลนี้มากำหนดเป็นนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าบ้างแล้ว จนอาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงทีเพื่อแข่งขันได้ดีในอนาคต ไม่ว่าจะในขั้นตอนการแสวงหาวัตถุดิบที่ไม่ทำลายธรรมชาติ กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการขนส่งคาร์บอนต่ำ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีการเพิ่มมูลค่าให้ก้าวล้ำแนวโน้มทางการค้าดังกล่าว ภารกิจสำคัญของกระทรวงคือการเร่งสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยโมเดล “BCG : Bio Circular Green Economy” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามข้อกีดกันทางการค้าในตลาดโลก เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ”
เพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้าน BCG อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพาณิชย์ได้รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 50 แบรนด์ในสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ใช้โมเดลธุรกิจ BCG ในการเพิ่มมูลค่า และมีสินค้าที่น่าสนใจตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของยุค New Normal โดยมีการเฟ้นหาตัวจริงอย่างเข้มข้น พิจารณาการใช้วัตถุดิบจากเศษเหลือ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบฐานชีวภาพ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการออกแบบให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น ได้ผลลัพทธ์ออกมาเป็น Hero list กลุ่มนำร่องกลุ่มแรกที่กระทรวงวางแผนจะพาไปเจาะตลาดต่างประเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีให้กับประเทศ
การดำเนินงานของกรม เป็นการเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการ BCG อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมที่สุด มีการจัดทำ E-catalogue (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaigroove.com/bcgheroes/) เล่าเรื่องราวของแบรนด์เหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และใช้เป็นแคตาลอกสำหรับเซลล์แมนประเทศ หรือทูตพาณิชย์ทั้ง 58 แห่ง ให้นำไปนำเสนอกับลูกค้า เปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าไทย ซึ่งมองว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่ผู้คนมองหาสินค้าของขวัญเตรียมต้อนรับปีใหม่ แบรนด์ในแคตาลอกนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดนใจทั้งผู้รับและผู้ให้ เพราะดีต่อใจและดีต่อโลก ”

“สำหรับเป้าหมายในปีหน้า มุ่งหวังจะสร้างผู้ประกอบการ BCG 500 ราย ภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของประเทศจากกลุ่ม BCG มากขึ้น สอดคล้องตามเป้าหมายของวาระแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนมูลค่า GDP ของ BCG จาก 21% เป็น 24% ใน 5 ปี (จาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท) โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะบุกเจาะตลาดที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเวทีที่มีการหยิบยกประเด็นสิ่งแวดล้อม อาทิ ตลาดยุโรป เน้นสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ตลาดออสเตรเลีย และตลาดเกาหลี เป็นต้น
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า “ตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปลายปีหน้า กรมจะผลักดันแคมเปญ “BCG : Be the ChanGe” ซึ่งเป็นการเล่นคำว่า BCG เชิญชวนให้ทุกคนหันมาเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า……ไม่ฝากความหวังไว้กับใคร แต่เริ่มได้ที่ตัวคุณ! โดยมีเป้าหมายที่จะสื่อสารกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งในประเทศ และเผยแพร่ไปในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ ตลอดจนองค์กรพันธมิตรต่างๆ ของกรม
แคมเปญ BCG : Be the ChanGe เป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอ “Bio Circular Green Economy” ไปยังผู้ซื้อผู้บริโภคชาวต่างชาติด้วยมุมมองการเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โลกดีขึ้น โดยกรมได้ริเริ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจง่ายขึ้น และเข้าถึงได้ทุกคน เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีสากลและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มก้อนของผู้ประกอบการ BCG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแคมเปญสื่อสารไปยังผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภค​ในต่างประเทศ​ เพื่อเป็นแคตาลอกในการเลือกซื้อสินค้าที่พัฒนาตอบโจทย์ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อสร้างภาพ​ลักษณ์​ทางการค้าที่ดีของประเทศไทยในเวทีสากล และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ BCG ในระบบเศรษฐกิจ​มากขี้น

สื่อที่จัดทำมีหลายรูปแบบ แบ่งเป็นสื่อที่มุ่งกลุ่มต่างชาติ และมุ่งกลุ่มผู้ประกอบการไทย อาทิ Key Visual campaign BCG Thailand #BetheChanGe ที่ทุกคนสามารถนำรูปตัวเองไปใส่เพิ่มได้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์สร้างความตื่นตัว ภายใต้แนวคิดเชิญชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง นำเสนอเนื้อหาว่า สินค้าชิ้นเดียว สามารถเปลี่ยนโลกได้ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดทำคลิป “BCG คืออะไร สำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย BCG ได้ง่ายขึ้น และยังมีผลงาน BCG อื่นๆ จากโครงการในปีที่ผ่านมา อาทิ แคตาลอกต่างๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก facebook : Design Ditp หรือ เว็บไซต์ https://www.thaigroove.com/bcgheroes/

#

50 แบรนด์ไทยฮีโร่ พร้อมยกทัพเปลี่ยนโลก…Be the ChanGe กับโครงการ BCG
สินค้าทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด Bio economy, Circular economy และ Green economy เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นทุกนาที เปลี่ยนโลกง่ายๆ เริ่มได้เลยที่ตัวเรา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaigroove.com/bcgheroes/ และเฟสบุ๊ค thaigroove https://www.facebook.com/112332853926093/posts/395859485573427/

BetheChanGe #THAIBCGHEROES #แบรนด์ไทยเปลี่ยนโลก #DITP #BCG #BCGEconomy #BetheChanGeThailand #BCGHero #BCGHeroesBetheChanGe #BCG50Heroes #BetheChanGe #BCGeconomy #DITP #ValueCreation

DEESAWAT #PiN #Kiengmool #RENIMPROJECT #Qualy #BOPE #THAINUMCHOKE #THAIS #KHRAMER #HARVBRAND #ORGA #McNenaFarm #NATPIER #DD #SOCOON #earthtone #MUNIE #CIRCULAR #Rukbatik #Hug #HOOG #YAY #labrador #CHORKOON #Wasoo #MAKA #THINGG #103PAPERSHOP #HideandSeek #THUS #TRC #Thaniya #MR.LEAF #Aibelle #ARTWORK #EGGWHITE #RubberIdea #PASAYA #moonler #5iveSis #marionsiam #KhaisaengHandmade #JUTATIP #Angio #SUMPHAT #KHEDITIONS #OUKE #Bioform #GEMIO #TAPIOPLAST-inside


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10 พฤศจิกายน 2564

Recommended Posts