กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยกระดับการให้บริการ เสริมแกร่งขยายธุรกิจ ผนึก CTBC BANK ไต้หวัน

#

นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG เปิดเผยว่า ตามที่ CTBC ผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้ว ประสงค์ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมร้อยละ 10.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการไต้หวัน ได้อนุญาตการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วนั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 การซื้อหุ้นดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ CTBC ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 46.61 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

CTBC Bank เป็นธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวัน มีสินทรัพย์กว่า 5.3 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายการให้บริการที่เชื่อมโยงกันถึง 116 แห่งครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน

การที่ CTBC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพหลายๆ ด้าน และมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย CTBC จะนำจุดแข็งมายกระดับการให้บริการทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จำกัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการรูปแบบ Digital การให้บริการแบบมืออาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CTBC จะนำจุดแข็งมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อาทิ

  • การให้บริการด้าน Trade Finance ที่ครบวงจรและการให้บริการที่รวดเร็ว
  • การให้บริการด้าน Wealth Management
  • การให้บริการด้าน Digital Banking

Recommended Posts