“จุรินทร์”เดินหน้าหนุนดิจิทัลคอนเทนท์ต่อเนื่อง จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ในงาน BIDC 2021 ตั้งเป้ามูลค่า 700 ล้านบาท


ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Bangkok International Digital Content Festival หรือ BIDC 2021” และพิธีมอบรางวัลด้านดิจิทัลคอนเทนท์ “BIDC Awards” งานอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ประจำปีของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มุ่งสร้างเวทีเจรจาธุรกิจในยุคดิจิทัล คาดเกิดมูลค่าการค้ากว่า 700 ล้านบาท
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ดิจิทัลคอนเทนท์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด “Creative Economy” และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Hub ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 14 แผนงานประจำปี 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน BIDC มาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปี”
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก งาน BIDC 2021 จึงมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 คาดว่าจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจมากกว่า 300 คู่ สร้างมูลค่าราว 700 ล้านบาท การเจรจาธุรกิจครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจํานวน 36 บริษัท จาก 11 ประเทศ และมีผู้ประกอบการไทยร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้จํานวน 57 บริษัท ตอกย้ำให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยให้เกิดความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับบนเวทีการค้าโลก
ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทย ผลการเจรจาการค้าจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของแอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ และเกม มีมูลค่ารวมกว่า 2,700 ล้านบาท
งาน BIDC 2021 เป็นงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่สำคัญ ครอบคลุมธุรกิจแอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ เกม และอีเลิร์นนิ่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ 5 สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย ได้แก่ สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) และสมาคม Bankgok ACM SIGGRAPH (BASA)
กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย การเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ (Online Business Matching) ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 พิธีมอบรางวัล BIDC Awards ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และกิจกรรมให้ความรู้ Webinar ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 สิงหาคม 2564

Recommended Posts