“จุรินทร์ จัดให้ ไม่ขาดช่วง” สั่งการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าอาหารออนไลน์ (THAIFEX – Virtual Trade Show) ปลายกันยายน 2564 นี้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแฟลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่เน้นให้เพิ่มช่องทางการส่งออกและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำไม่สามารถพบปะเจรจาการค้ากับผู้ซื้อชาวต่างชาติได้ และกรมฯ ได้ตอบรับนโยบายโดยได้เร่งจัดทำแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com.จัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเสมือนจริง เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากทั่วโลกที่ได้รับการเชิญจากทูตพาณิชย์ ในฐานะเซลล์แมนประเทศ สามารถเข้าเยี่ยมชมคูหาและสินค้าของผู้ประกอบการได้แบบ 360 องศา ตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Virtual – Online Business Matching :.V-OBM) ของปีนี้ ผ่านแพลตฟอร์มไปแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถสร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าอาหารไทยบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งสิ้น 25,360,233 USD หรือ 760,806,990 บาท”
สำหรับการจัดกิจกรรม V-OBM ครั้งที่สอง กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ยังคงเป็นการจัดนัดหมายเจรจาธุรกิจออนไลน์ โดยกำหนดวัน/เวลาเจรจาตามภูมิภาคให้เหมาะสมกับไทม์โซน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้การเจรจาธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายสามารถจัดเตรียมเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้ ซึ่ง ณ ขณะนี้ ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า ตลอดจนคู่ค้า และนักธุรกิจต่างประเทศ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมชมแพลตฟอร์มงานแล้วกว่า 2,200 ราย 1,940 บริษัท จาก 100 ประเทศ และมีผู้ประกอบการไทยที่สมัครเข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ จำนวน 316 บริษัท ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการสินค้าอาหารกลุ่มใหม่ที่เข้าร่วมในครั้งนี้เพิ่มจากเดิม ได้แก่ สินค้าอาหารฮาลาล (Halal Food) สินค้าอาหารออแกนิกส์ (Organic Food) และสินค้าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) รวมถึงสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI Products) ซึ่งคาดการณ์มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนรวม 26,000,000 USD หรือประมาณ 832,000,000 บาท
V-OBM ถือเป็นกิจกรรมพิเศษส่วนหนึ่ง ภายใต้การจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเสมือนจริง THAIFEX – Virtual Trade Show (VTS) ซึ่งเป็นงานออนไลน์ที่กำหนดจัดคู่ขนานกับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของเอเชีย เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.แต่ด้วยสภาวการณ์ของโควิด-19 ในปัจจุบันและการประเมินสถานการณ์ในอนาคต ทางคณะผู้จัดงาน 3.ฝ่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM) ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศปรับกำหนดการจัดงานไปเป็นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565
THAIFEX – Virtual Trade Show (VTS) มุ่งเน้นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่สมัคร เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA ได้มีช่องทางแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก เข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ซึ่งให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินชมงานจริง สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้แบบ 360 องศา และเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยผ่าน Virtual – Online Business Matching (V-OBM) รวมทั้งพูดคุยผ่านการ Chat, Call, VDO Call ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตของสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่พร้อมสำหรับการเจรจาธุรกิจได้เต็มศักยภาพ สามารถรองรับการใช้งานบนเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา แท็ปเลต และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจับคู่เจรจาการค้าด้วยระบบ VOOV Meeting สำหรับคู่ค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรองรับการเจรจาการค้ามากกว่า 4 คนภายใน 1 ห้องเจรจา ตลอดจนมีระบบกระดานสนทนาสำหรับประกาศซื้อ-ขาย ให้ติดต่อกลับได้ และระบบแนะนำสินค้า/บริษัท ให้กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าค้นหากันได้ง่ายขึ้น


Recommended Posts