นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสมพงษ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมที่พักและส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย พร้อมด้วย ประธานสภาและ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.พังงา กระบี่ และจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ update สินค้า และกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อม ประเด็นการเตรียมความพร้อมในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงาและเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดฤดูท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว Domestic คู่ขนานไปกับการเปิดประเทศของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็น ประเด็นเสนอแนะ และอุปสรรคของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การทำการตลาดต่อไป

ThailandMoveOn #DonesticMoveOn #PhuketSandBox #SamuiPlus #PhangNgaPrompt #KrabiEvenMoreAmazingว

Recommended Posts