บัญชีเงินฝาก ทีทีบี เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ออกหน้าสมุดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passbook) ผ่านแอป ทีทีบี ทัช สะดวกขึ้น ไม่ต้องถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชีตัวจริง ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าพัฒนาบริการด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งที่เป็นมิตรและรู้ใจ เพื่อช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชัน ทีทีบี ทัช (ttb touch) ให้บริการขอหน้าสมุดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passbook) ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ได้เสมือนหน้าสมุดบัญชีจริง ช่วยให้กับลูกค้าทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องถ่ายเอกสาร หรือถ่ายภาพสมุดบัญชีตัวจริง โดยสามารถใช้หน้าสมุดบัญชีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอทำเรื่องการนำเงินเข้า หรือ หักบัญชีกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เงินปันผล เงินสวัสดิการรัฐ รวมไปถึงการยื่นขอสินเชื่อกับทีเอ็มบีธนชาตได้ ทั้ง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อบุคคล และการขอสินเชื่อ/ยืนยันการเป็นบัญชีรับเงินสินเชื่อรถแลกเงินได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดการเดินทาง ตอบโจทย์สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน


   
    

Recommended Posts