ปนป. 11 กลุ่มวัว ลงพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เข้าแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคโควิด

นายอาทร สูญจันทร์ นายก อบต. วัดละมุด และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกันกับตัวแทนกลุ่มวัว ปนป.11 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่าไวรัส 2019 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP ของชุมชน

ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีฝีมือและทักษะในการทำหัตกรรมเครื่องจักสานจากผักตบชวาที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นโดยการพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต

ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มวัวได้ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฯลฯ โดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดต่อไป

Recommended Posts