ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกนภาเดช ธูปะเตมีย์ ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus จาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ covid free setting จาก นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

โดย อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ บ่อฝ้าย ได้ผ่านมาตรฐาน Covid free setting และ SHA plus ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ รับรองถึงการให้บริการมาตรฐานและคุณภาพ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบกํารที่ได้รับตรําสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA plus ททท. ได้มีแนวทางการ ประชําสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งขาวไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักที่ได้รับ มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Recommended Posts