“รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2565


พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” พร้อมด้วย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสายกิจการองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และอิหม่ามวุฒิ นาฮิม มัสยิดยามี อุลค็อยรียะห์ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ

ในตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ที่กองทัพเรือได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในพื้นที่ และมีการบอกต่อโครงการจากรุ่นพี่ที่เคยร่วมกิจกรรม จนทำให้เยาวชนรุ่นน้องๆให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การให้เยาวชนได้มาพบปะ ทำความรู้จัก และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันในสังคม ตลอดจนให้ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม #ททท.#กองทัพเรือ #รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

Recommended Posts