รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบาย “การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว” ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 19 ตุลาคม 2564

Recommended Posts