ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “Pathum Creator Show” เผยผลิตภัณฑ์เกษตรต้นแบบ จาก 6 นักออกแบบสินค้าระดับประเทศ

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “Pathum Creator Show” เผยผลิตภัณฑ์เกษตรต้นแบบ จาก 6 นักออกแบบสินค้าระดับประเทศ มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี “ปทุม ครีเอเตอร์ โรด โชว์” (Pathum Creator Road Show) ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการ จับมือ 6 นักออกแบบระดับประเทศ ได้แก่ ดร.กรกต อารมย์ดี ดร.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ รัฐ เปลี่ยนสุข ธีรพจน์ ธีโรภาส และ อ.ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ ร่วมขับเคลื่อนโปรเจกต์ “Pathum Creator ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี” ออกแบบสุดยอด 12 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุท้องถิ่น ทั้งในด้านดีไซน์ และ นวัตกรรมสินค้า พร้อมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ส่งออกสู่ตลาดจริง อาทิ เก้าอี้จากผ้าใยบัวประดิษฐ์ โคมไฟจากต้นโสนหางไก่ ชุดแฟชั่นผู้หญิงจากเส้นใยกล้วยบัวหลวง ชุดจานชามพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วยหอม เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดสากล และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการได้ในอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. – 19.00 น.

บริเวณ ลานกิจกรรม ไนน์สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน) ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

ทั้งนี้ภายในงาน มีขั้นตอนการตรวจคัดกรองและการจำกัดจำนวนเข้าชมในแต่ละรอบ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมเช็คอินไทยชนะ จุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสต่าง ๆ ทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ อย่างสม่ำเสมอ

Recommended Posts