เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนการจัดแสดงศักยภาพหุ่นยนต์อัจฉริยะ ผลงานของทีเคเค สาธิตเสิร์ฟน้ำ-ให้ข้อมูลหน่วยบริการฉีดวัคซีน ลดสัมผัส ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็นสมาร์ท รีเทล ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่แสดงผลงานและศักยภาพของหุ่นยนต์อัจฉริยะ Greet Bot และ AI Delivery Robot ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยบริการเสิร์ฟน้ำและประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีน ช่วยลดการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายสมพล ตรีภพนารถ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมชมนวัตกรรมและให้การต้อนรับ นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร (กลาง) ประธานกรรมการ และ นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ (ขวาสุด) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ ณ บริเวณลานปทุมวัน ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Recommended Posts