DITP เดินกลยุทธ์หนุน “ส่งออกของเล่นไทย” เจาะตลาดอเมริกา เน้นขยายช่องทางอีคอมเมิร์ซ-ร่วมงานแสดงสินค้า

ทูตพาณิชย์สหรัฐเผย แม้ในอุตสาหกรรมและการบริโภคของเล่นชะลอตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยอดขายกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 16.7% ในปี 2563 โดยสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นสหรัฐฯ (The Toy Association) รายงานว่ายอดจำหน่ายสินค้าของเล่นและเกมในปี 2563 มีมูลค่า 25.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5% ไปจนถึงปี 2567

นางสาวอุษาศรี เขียวระยับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามและหาช่องทางในการขยายการส่งออกให้กับสินค้าไทยในฐานะเซลล์แมนประเทศ ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทของเล่น ส่งผลให้ตลาดของเล่นในสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

“กลุ่มผู้บริโภคของเล่นและเกมในสหรัฐฯ อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 17 ปี ในปี 2563 มีจำนวน 74 ล้านคน แบ่งเป็นอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน 24.5 ล้านคน อายุ 6-11 ปี จำนวน 24.3 ล้านคน และอายุ 12-17 ปี จำนวน 25.2 ล้านคน และคาดว่าประชากรกลุ่มเด็กจะเพิ่มเป็น 74.7 ล้านคนในปี 2568 และกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มจะใช้จ่ายซื้อสินค้าของเล่นและเกมโดยเฉลี่ยประมาณ 400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปีต่อคน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญในการขยายการส่งออกกลุ่มสินค้าของเล่นและเกมไปยังตลาดสหรัฐฯ” นางสาวอุษาศรี เขียวระยับ กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2563 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าของเล่นและเกมมูลค่าประมาณ 25,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.63% โดยมีสินค้ากลุ่มเกมนำร่องนำเข้าเพิ่มขึ้น 78.3% เกมกลางแจ้งและอุปกรณ์กีฬา (Outdoor & Sporting Equipment) เพิ่มขึ้น 35% ขยายตัวจากสถานการณ์ล็อกดาวน์และการทำงานที่บ้าน ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ากลุ่มสันทนาการและบันเทิงเพิ่มมากขึ้น

โดยจีนยังคงเป็นแหล่งนำเข้าของเล่นและเกมที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ หรือมีสัดส่วนทางการตลาด 81.46% แต่การนำเข้าจากจีนขยายตัวในอัตราต่ำอยู่ที่ 0.16% ในปี 2563 เนื่องจากสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 10% ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ในขณะที่ของเล่นไทยยังมีผลเชิงบวกจากมาตรการปลอดภาษีระหว่างไทย-สหรัฐฯ โดยปี 2563 สหรัฐฯ นำเข้าของเล่นและเกมจากไทยมีมูลค่า 138.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.5%

เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐฯ แนะนำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น เน้นกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับช่องทางการเผยแพร่โดยใช้สื่อดิจิทัลมีอัตราการขยายตัวสูง เช่น Amazon.com และ Walmart.com พร้อมทั้งเข้าร่วมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสหรัฐฯ เพื่อการนำเสนอสินค้าของเล่นต่อผู้ซื้อในสหรัฐฯ ในงาน American Toys Fair ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่สำคัญของสหรัฐฯ


Recommended Posts