Skip to content

Category: ข่าวท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจประเทศไท

ททท. นำทัพพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ (Organic Tourism)
ขานรับนโยบาย 5F ต่อยอดวัตถุดิบอินทรีย์สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว

กรมการท่องเที่ยวจับมือออมสิน ยกระดับที่พักเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ คงเสน่ห์และมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับธนาคารอ

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ “วัดโพธิ์” ตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบ

ไทย – จีน ผนึกกำลังหารือแนวทางดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีน

กรมการท่องเที่ยวจับมือสถานเอกอ

ปัญหาบริษัททัวร์รายใหญ่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท

จากกรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวร่วมเครือข่ายตรวจเข้มบริษัททัวร์นอมินี ป้องกันปัญหาธุรกิจนำเที่ยวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับเครือข่

กรมการท่องเที่ยวลงดาบ สั่งพักใบอนุญาตบริษัททัวร์
ทิ้งนักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกาย

ในราคา 9,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเง

ประกาศเปิดตัว Legend Siam Thailand Showroom ผลักดันสินค้าทุกภูมิภาคของไทยกระจายไปทั่วโลก

จากนโยบายของภาครัฐ เดินหน้าฟื้

เที่ยวปัตตานี
“เที่ยววิถีพหุวัฒนธรรมแดนใต้” ให้สุด สนุกไปกับ ECO PRINT WORKSHOP (big smile)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ทท