LOXLEY” จับมือ “MEAei” ลงนาม พัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

ล็อกซเล่ย์ ผสานความร่วมมือกับ เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ ผนึกกำลังลุยธุรกิจพลังงานสะอาด กระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

31 พฤษภาคม 2566; นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า สายธุรกิจพลังงานเป็น 1 ใน 5 กลุ่มธุรกิจหลักของล็อกซเล่ย์ เราเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้ากำลังแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ขณะเดียวกันได้ขยายสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซลล์สุริยะ (Solar) ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และต่อยอดสู่การให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ให้กับโรงงานและอาคารบ้านเรือนต่างๆ สร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทางเลือก


ที่ผ่านมาล็อกซเล่ย์ได้ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟให้กับโรงงานของ บจ.สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น พร้อมขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA ไปแล้ว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของโรงงานลดลงเห็นผลชัดเจน ดังนั้น ล็อกซเล่ย์จึงตั้งเป้าที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาด Private PPA ให้ได้ โดยเน้นเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการติดตั้ง Solar Roof ค่อนข้างมาก ซึ่งล็อกซเล่ย์กำลังเสาะหาพันธมิตรที่ดีเพื่อลงทุนร่วมกันในระยะยาว

ล่าสุดล็อกซเล่ย์ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (หรือ เอ็มอีเออีไอ) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

น.ส.ภัทรา สุวรรณเดช รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.เอ็มอีเอ สมาร์ทเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ กล่าวว่า เอ็มอีเออีไอ และ ล็อกซเล่ย์ จะร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องในการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการพลังงานทดแทนและระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน และก้าวสู่สังคม Carbon Neutrality ต่อไปในอนาคตด้วย.

Recommended Posts