พาณิชย์จัดเวทีสานฝันคนรุ่นใหม่ Design Service Sandbox ปีที่ 2
ดันอุตสาหกรรมการบริการออกแบบผนวกเทคโนโลยี หนุน SMEs ไทยสร้างธุรกิจใหม่สู่สากล

กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2565: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ Design Service Society 2022 สานฝันคนรุ่นใหม่ระดมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาบริการยกระดับ SMEs ไทยสร้างธุรกิจใหม่สู่สากล ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ SMEs และ Micro SMEs
โดยในปีนี้มุ่งเน้นส่งเสริมภาคธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและการแข่งขันในอนาคตของประเทศไทยและตลาดโลกด้วย Digital Transformation ล่าสุดเตรียมเปิดเวทีสนามทดลองแนวคิดธุรกิจ (Sandbox)
ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ Design Service Sandbox Open House นำวิทยากรชั้นนำด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด Impactful Design and Emerging Technology มุ่งหวังจัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เห็นโอกาสค้นพบศักยภาพและ Digital solution ใหม่ๆ ด้านการออกแบบและเทคโนโลยี อาทิ Blockchain, Metaverse และ NFT เป็นต้น กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่โลกการค้าในอนาคต

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ (Design Service Society) เป็นการดำเนินการตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในการส่งเสริมภาคธุรกิจไทยเตรียมพร้อมสำหรับยุค Digital Transformation โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งเป็นบริการสนับสนุนภาคการส่งออก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน
โดยไฮไลต์สำคัญของโครงการในปีนี้ ได้แก่
• กิจกรรม Design Service Sandbox ปีที่ 2 สนามทดสอบแนวคิดธุรกิจ (Sandbox)
จุดนัดพบของนักออกแบบ นักพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และ Tech Startup รุ่นใหม่ มาทำงานร่วมกัน
ในรูปแบบ Co-Creation โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุน ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ตีม “The impactful solutions for International trade” มุ่งหวังให้เกิด Digital Solution เพื่อตอบโจทย์ภาคการค้าระหว่างประเทศ พร้อมรับโอกาสที่จะได้ร่วมพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมายในโครงการ เช่น การทดสอบผลงานต้นแบบด้วยเครื่อง 3D Printing ได้รับคำปรึกษากับ Mentor ชั้นนำอย่างใกล้ชิด โอกาสต่อยอดความคิดสร้าง network ให้กับธุรกิจกับกิจกรรม Business Matching หลังจบโครงการ
• กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ (Design Consulting Service) รูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้มารับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพันธมิตรทางการค้าต่อไปในอนาคต โดยแบ่ง การให้คำปรึกษาออกเป็น
3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 : วันที่ 28 มีนาคม 2565 หัวข้อ Design For the Better Tomorrow
ให้คำปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น Blockchain/ NFT / Crypto, Metaverse, AR/ VR, UX/UI Design, Virtual Platform, Virtual Influencer เป็นต้น

ช่วงที่ 2 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หัวข้อ Branding in the digital age
ให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และทำการตลาดในยุคดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น Branding Design, Innovative Packaging Design, Intellectual Property, Creative Content Design เป็นต้น โดยจัดคู่ขนานกับงาน Thaifex – Anuga 2022 เน้นผู้ประกอบธุรกิจส่งออกกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

ช่วงที่ 3 : วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 หัวข้อ Design For Success
ให้คำปรึกษาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการออกแบบในรูปแบบต่างๆ เช่น Branding strategies, User Experience Design, Packaging Design, Intellectual Property เป็นต้น เน้นกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่และกลุ่มผู้ส่งออกรายเดิมที่ต้องการยกระดับธุรกิจ เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สร้างความโดดเด่นและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการออกแบบและการสร้างแบรนด์

นายภูสิต กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทย ผู้ประกอบการ และ Tech Startup รุ่นใหม่ กว่า 40 ราย ได้ทำงานร่วมกันเกิดผลงานหรือธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 แนวคิดจากกิจกรรม Design Service Sandbox โดยกรมตั้งเป้าให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 คู่ ทั้งจากกิจกรรม sandbox และ Design Consulting Service โดยจะผลักดันให้สามารถต่อยอดแนวคิดเกิดผลลัพธ์ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 15 แนวคิด”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ (Design Service Sociสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ (Design Service Society) สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://drive.ditp.go.th
ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Facebook : DitpDesignDitp


Recommended Posts